Disclaimer 

Dread Love t.n.v. dhr. T van Hout (Kamer van Koophandel: 58890572), hierna te noemen Dread Love, verleent u hierbij toegang tot dreadlove.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Dread Love behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op dreadlove.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dread Love t.n.v. dhr. T van Hout.

Aansprakelijkheid

Dread Love spant zich in om de inhoud van dreadlove.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is.

De op dreadlove.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dread Love.

In het bijzonder zijn alle prijzen op dreadlove.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op dreadlove.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dread Love nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dread Love .
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dread Love , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

© 2022 Dread Love - dreads met liefde