De lange historie van dreadlocks

Het dragen van dreadlocks als haarstijl kent een lange en zeer interesse geschiedenis. Aangezien het klitten van ons haar en daarmee het ontstaan van dreadlocks een volledig natuurlijk verschijnsel is, moeten onze prehistorische soortgenoten al een soort van dreads hebben gedragen. Zij beschikten immers niet over de juiste instrumenten om hun haar uit de klit te houden door het te knippen of kammen.

De oorsprong van het dragen van dreadlocks als uiterlijk of cultureel verschijnsel dateert van duizenden vóór onze jaartelling. Zo is van Egyptische farao’s en andere gezaghebbenden bekend dat ze zich uitdosten met pruiken bestaande uit dreadlocks. Dit voornamelijk om macht en rijkdom uit te stralen. Dreadlocks hebben daarom ook een zekere mythische status. Maar niet alleen de sarcofagen van de oude Egyptenaren herbergden resten van dreadlocks. Ook bij de ontdekking van Inca mummies in Peru, daterend van 200 tot 800 jaar na Christus, werden sporen van, wat wij nu dreads noemen, teruggevonden. Sommige bronnen beweren dat zelfs Jezus Christus en zijn volgelingen, kort na het begin van onze jaartelling, door het leven gingen met de natuurlijke haardracht. Later in de geschiedenis, ten tijde van de 14e en 15e eeuw, kenmerkten onder andere Azteekse priesters en sommige Keltische volkeren zich door het dragen van dreadlocks.

Bron: wikipedia.org

Het dragen van dreadlocks is vaak een vorm van religieuze toewijding, een uiting van een alternatieve of natuurlijke leefwijze en in sommige gevallen zelfs een gelofte aan God, het haar niet te knippen en op natuurlijke wijze te verzorgen. Orthodox Christelijke priesters in Ethiopië staan al honderden jaren bekend om het dragen van de voor hen heilige lokken. Maar in andere delen van de wereld, zoals in grote delen van Azië, kent het dragen van dreadlocks een lange traditie. Zo droegen aanhangers van de Hindoeïstische Sadhu-sekte in India hun haar in klittende strengen of vlechten, als een eerbetoon aan hun langharige godheid Shiva. Maar ook zogenoemde “Rasta-boeddhisten” in Japan, leden van de Islamitische Baye Fall sekte in Senegal, Maori’s in Nieuw-Zeeland en vele Afrikaanse stammen, allen staan ze bekend om de typerende haardracht.

Wie zich verdiept in de geschiedenis van dreadlocks kan weinig anders dan concluderen dat het dragen ervan niet typerend is voor slechts één bepaalde groep, beweging of zelfs een heel tijdperk. Dreadlocks zijn van alledag. Toch slaagde Reggaezangers, als Bob Marley en Peter Tosh, er eind vorige eeuw in de haarstijl te verheven tot een ongekend populair modeverschijnsel. Voor Rasta’s zelf hebben hun dreadlocks een zeer bijzondere, symbolische betekenis.


Hoewel dreadlocks tot op de dag vandaag waarschijnlijk nog steeds het meest met Rasta’s, Reggae en het roken van wiet geassocieerd worden, is het dragen van dreads niet aan Rasta’s en liefhebbers van reggae alleen voorbehouden. Tegenwoord is het dragen van dreadlocks algemeen aanvaard en wordt het kapsel, om de meest uiteenlopende redenen, gedragen door allerlei verschillende mensen.
 

© 2022 Dread Love - dreads met liefde